Anpassade utbildningar

Vi anpassar upplägget efter önskat utfall kring beteendeförändring och ekonomisk påverkan i din organisation efter en inledande analys som är steg 1 i vår unika process.

Processens 3 steg

syfte

Vi hjälper er formulera syfte och mål med utbildningen, konsultationen eller annat önskat uppdrag och tar därefter fram de parametrar som är lämpliga att följa.


Utbildningen och dess material utformas utifrån detta.

förmätning

Baseline kan ske på en mängd olika sätt. Subjektiva mätningar kan vara självskattningar av beteendefrekvens och chefsskattningar.


Objektiva mätningar kan till exempel vara resultat på medarbetarundersökning och budgetuppfyllelse. 

eftermätning

Samma parametrar som undersöktes i förmätningen måste ingå i eftermätningen och en eventuell förändring härledas till beställd insats.


Det kan vidare vara intressant att göra flera eftermätningar vid olika tidsintervaller, för att även fånga utveckling över tid och långtidseffekter

Utbildning

Dina medarbetare får uppleva en utbildning som involverar, engagerar och väcker känslor oavsett valt ämne. 

Vi har specialiserat oss på försäljning, kundservice, kommunikation, ledarskap och målstyrning men välkomnar förfrågningar kring mer verksamhetsspecifika ämnen.


Vi hjälper gärna till!

ledarskapskonsultation

Behöver du hjälp inom arbetsmiljö, ledarskap, svåra samtal, konflikthantering eller hur du ska hantera vissa situationer eller medarbetare?


Vill du kunna ringa när det uppstår utmaningar eller vill du prenumerera på stående samtal med ledarskapsutvärdering?


Vi hjälper gärna till!

interimchefsuppdrag

Vi tar oss an både korta och längre uppdrag och du som beställare har speciell nytta av oss om din verksamhet är inne i, eller på väg in i en förändringsresa med fokus på förbättring och hållbara resultat. Vi erbjuder kraftfullt ledarskap med ert bästa som tydligt mål.


Vi hjälper gärna till!

organisationsutveckling

Borde din organisation ha presterat bättre resultat eller ha högre ranking på medarbetareundersökningen?

Behöver ni hjälp med policyframtagning eller behöver någon utomstående se över om era rutiner är så effektiva som ni tror?


Vi hjälper gärna till!

LEdarskap

Traditionellt ledarskap bygger mycket på metoder, verktyg, personanalyser, motivationverktyg och målstyrning. Det positiva är att motiverade deltagare lättare kan få en enklare vardag och bättre resultat samt större förståelse för hierakin och beslutsgrunder.

Agilt ledarskap bygger på att i förändring ligger förbättring och inre motivation fortsätter skapa resultat genom dialog och involvering. Agila organsiationer skapar lättare lojalitet och yrkesstolthet och beskrivs av många som förverkligande.

Samtalets ädla konst

kommunikation

Är du duktig på att kommunicera är du mest troligt duktig på att bygga relationer och goda relationer på arbetsplatsen  gör det möjligt att uppnå gemensamma mål. Att lära dig använda din kommunikation som ett verktyg för att uppnå ökad förståelse, bättre samarbeten, effektiva projekt, trivsel på arbetsplatsen och därigenom en bättre arbetsmiljö.

retorik

En stor del av hur framgångsrik du är  på kommunikation bottnar i retoriken. Hur uttrycker du dig, vilka ord använder du, hur säger du dem, hur är ditt kroppsspråk och hur uppfattas du när du försöker motivera andra?


Vill du bli bättre på att påverka, övertyga och skapa engagemang med hjälp av retorik.  

Konflikthantering

Alla som samverkar med andra har nytta av att kunna lösa konflikter och göra svåra samtal enkla. Men många gånger drar vi oss för att ta samtalet eller så tillrättalägger vi och ger efter trots att vi förstår konsekvensen.


Låt mig avdramatisera och ge dig ökat självförtroende och praktiska färdigheter för att hantera besvärliga situationer och personer.

förhandling

Förhandlingar uppstår ofta i en chefs vardag, inte bara i lönesamtal, avtalsskrivning eller i samverkan med fackliga organisationer eller arbetstagare.


Du lär dig argumentera framgångsrikt för din sak, vilka verktyg du kan använda för att framgångsrikt föra fram din åsikt och hur du bemöter andras argument på bästa sätt. 

Försäljning och kundservice

Försäljning är relation och kundservice är viljan att överträffa förväntningarna på den relationen. Med mig som coach, utbildare eller bollplank trollar jag bort obehaget vissa kan känna inför denna typ av kontakt, du lär dig genvägar och verktyg som du kan nyttja tills du hittar din personliga säljstil och har övat upp din lyhördhet inom service.

Personalvård

Organisationsutveckling kan vara en del av ett förändringsarbete eller en förbättringsåtgärd, ett sparpaket eller helt enkelt ett sätt att få in nya ögon för att hitta de synergier som enkelt missas när man går i samma hjulspår under för lång tid.


Att ta hand om sina medarbetare för att skapa nöjda kunder, gäster och klienter är absolut nödvändigt för att skapa resultat. Att verka förebyggande och skapa förutsättningar kan vara en övermäktig uppgift för en ensam ansvarig att bemästra.

I takt med att arbetsmarknaden och arbetskraftens motivation förändras är det näst intill omöjligt att alltid göra som man alltid har gjort och förvänta sig att hänga med konkurrensen.


Idag har arbetsgivare heller inte råd att inte ta tag i arbetsmiljö, kompetensutveckling eller den psykiska ohälsa som sprider sig.


Desto tidigare förutsättningar genom högre kompetens och bättre stämning skapas, desto mindre plånbok krävs.


Vi hjälper gärna till!